Elektronisk skabslås

Hos OMANN har du mulighed for at benytte en elektronisk lås til vores skabe med døre - ikke til jalousiskabe, mobilkassetter og skydelågsskabe. Den elektroniske lås kan benyttes sammen med låsene til døre, kopimaskiner, etc, så længe systemet beror på Mifare! Mifare er fremtiden indenfor elektroniske låse; og låsene åbnes ved hjælp af nøglekort. Programmeringen kan foregå på to måder, enten ved et masterkort eller ved en software-løsning.

Masterkortet benyttes ved mindre løsninger med få låse. Masterkortet bestemmer om et givent nøglekort må åbne låsen. Hermed kan også mobiltelefoner åbne låsen, så længe mobiltelefonen har tilsluttet NFC. Låsen skal købes sammen med et masterkort pr. lokation (bygning) og så mange nøglekort, som man har brug for.

Software-løsningen benyttes ved større installationer og mange brugere. Fordelen er her, at man fra centralt hold kan styre, hvilke kort, der har adgang til hvilke låse. Opsamlingen af informationer fra låsene og hhv. programmeringen af låsene foregår via en mobiltelefon, som pt. kun kan være Android. Ved denne løsning kan mobiltelefoner ikke benyttes som nøglekort.

Afspil videoen eksternt

visibility: hidden;